Informacja o dostępnych terminach reklam w Katalogach i na Blogach

Zapisz się do Newslettera

Zostaniesz poinformowany o cenie i dostępności wolnych miejsc reklamowych.

Na adres Email prześlemy kalendarz wolnych terminów z dwutygodniowym wyprzedzeniem wygąśnięcia usługi.

UWAGA - JEST WOLNA PRZESTRZEŃ REKLAMOWA           KWARTAŁ!!!

Linki tekstowo graficzne

W systemie dostępne są cztery moduły reklamowe. Moduł wyświetla się na wszystkich stronach katalogu.

  • Na głównej stronie
  • Na głównych kategoriach
  • We wszystkich podkategoriach
  • Na wszystkich stronach z wpisem do katalogu.

Dostępność!!! Wolne Moduły

Trzy miejsca reklamowe w SYSTEMIE KATALOGU

Dwa moduły reklamowe w SYSTEMIE BLOGOWYM

ZAMÓWIENIA

Katalog / Blog

We wszystkich serwisach udostępniamy łącznie cztery moduły w Katalogu.

Dwa modułu w Blogach tematycznych.